Καθημερινές προκλήσειςΠαίξτε Sudoku onlineΔιαβάστε το Blog
SudokuPro.app Twitter pageSudokuPro.app Instagram pageSudokuPro.app Facebook page

How To Play Sudoku Online Free?—Ultimate SudokuPro Guide

 • How To Play Sudoku Online Free?—Ultimate SudokuPro Guide
 • Does Playing sudoku seem intriguing, but you have no clue how to start? If so, then you are in the right place. We are here to break down how to solve a Sudoku crossword in our comprehensive step-by-step guide. Read on and see free online Sudoku is the challenge you can pass.

  Why you should be interested in playing Sudoku?

  • Daily Sudoku provides effective training for brain health
  • Research shows an increase in cognitive function in 50 to 93 years olds
  • Stress relief, even for cancer patients

  Who is SudokuPro good for?

  • People looking for the best Sudoku app
  • Men and women who are curious about solving challenging tasks
  • Users of all ages and Sudoku levels, as you can play free Sudoku online in 4 difficulty levels

  Now, when you know who and why should play Sudoku[b], we want to share all the secrets of playing it in our easy-step-by step guide. But if you want to skip to the good part you can download SudokuPro and apply our instructions right away.

  Classic Sudoku Guide: Learning how to play

  The modern world of Sudoku online offers a variety of different types, from classic to Sub Doku, Super Doku, Prime Doku, and more. All the options are great, but if you are just entering a Sudoku world, we recommend concentrating on classic 9x9 Sudoku, and all other varieties will be our next topic of conversation.

  As every puzzle has only one correct solution, there are certain strategies used to solve each type of Sudoku, and today we want to share the essentials, the basic beginner strategies of the classic 9x9 grid. Follow our guide and you’ll be able to solve Sudoku easy and medium puzzles.

  Step 1: Know the rules

  Classic 9x9 rules apply to Sudokus of all difficulty levels. They help to understand the core of the game and choose an effective strategy. Here is what you should know before you start:

  • The Sudoku play has a classic 9x9 grid that consists of 81 cells, which contain several numbers. Depending on the difficulty level there can be more or fewer numbers. The more starting numbers, the easier the Sudoku.
  • The grid is split into nine 3x3 blocks, also known as nonet. Nonet blocks consist of nine squares each.
  • The player can use numbers 1 to 9 only once in a row, column, or 3x3 block

  These are 3 basic rules. As you see there are no math just logic and insight. Now as you know the rules you can start solving your first SudokuPro puzzle.

  Step 2: Start solving

  We already talked a bit about strategies, as there are almost endless Sudoku types, there are as many strategies. But the first one is Direct Solve. It is the first that many players learn, as it’s the easiest and works great for Sudoku online easy level. The Direct Solve strategy uses the basic process of elimination, and here is how to use it:

  1. Look at horizontal and vertical rows to find places with only 1 or 2 gaps. Filling them won’t be difficult. When you’ve done it, you can proceed to the next step.
  2. Check horizontal and vertical blocks to fill in existing gaps
  3. Scan each square of your grid and fill in any missing numbers
  4. Repeat the process till the Sudoku is solved!

  In solving Sudoku you don’t need to guess, as when there is always a step that will lead to another logical one. But note that the Direct Solve strategy works for easy level and if you choose Sudoku medium or hard you’ll need to learn additional techniques. But lots of them come very intuitively when you practice your skills playing Sudoku puzzles.

  Tips for solving Sudoku

  Now as you are aware of Sudoku rules and might have tried solving a few puzzles, we want to help you do it quicker. Check out our easy tips to improve your solving speed.

  1. Learn where to start. Sometimes entering the first digit is the hardest part.
  2. Search single candidates (aka naked singles). They occur when a cell can be filled with only a particular digit.
  3. Don’t try to focus on the whole grid, divide and conquer.
  4. Follow the Direct Solve technique before you try to invent your personal style.
  5. Scan each row, column, and nonet (3×3 block) multiple times
  6. Don’t sit in one place, or you’ll just get tired and lose concentration.
  7. Scan. Scan. Scan. Don’t be too linear, as moving from one part to another may help you unlock new cells.
  8. Search for naked pairs. Similar to naked singles, a pair consists of 2 empty cells that can be filled with the exact same two possible digits. Finding a naked pair can help to restrict empty cells near them.
  9. Explore new strategies and don’t guess, use elimination.
  10. Practice playing free Sudoku puzzles on the SudokuPro app.

  Following these tips will help you become more comfortable playing and increase your overall Sudoku solving time. Fun fact, the fastest time to solve a Sudoku is 1 minute and 29.93 seconds (The Guinness World Record).

  Putting your new tips for Sudoku into practice

  And now you know how to play Sudoku and have read plenty of tips for advancing, it’s time to practice. As only practice makes perfect. The more you play SudokuPro, the more you see yourself improving and becoming a faster solver. Don’t be afraid to try, as it’s easy, fun, and well, might be a bit addictive (in a good way)!

  sudoku puzzles
  sudoku online
  play sudoku online
  29.04.2022

  Βοηθήστε μας να αναπτυχθούμε

  Αν σας αρέσει το παιχνίδι μας, παρακαλούμε μοιραστείτε Λογικό παιχνίδι το στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης με τους φίλους σας.

  Ακολουθήστε μας επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  SudokuPro.app Twitter pageSudokuPro.app Instagram pageSudokuPro.app Facebook page

  Παρόμοια άρθρα

  Daily Sudoku Challenge — 5 Reasons To Play Sudoku Online

  5 Reasons Why People Play Sùdoku In 2022

  Do you play Sudoku? Not yet? But millions of people spend their free (and not so free) time playing Sudoku online. Still, why do they choose this Japanese game in particular?

  07.05.2022
  Play Sùdoku Like A Pro — Techniques To Solve Hard Daily Sudoku

  Killer Sudoku Techniques To Solve WebSudoku Like A Pro

  One of the reasons for the long-time popularity of Sudoku is that the game offers interesting challenges for both beginners and expert players. Its users always stove to become better at playing Sudoku and therefore master their techniques.

  14.05.2022
  SudokuPro.app Twitter pageSudokuPro.app Instagram pageSudokuPro.app Facebook page

  Copyright © 2022 OmiSoft LLC. All Rights Reserved