Slik spiller du Sudoku: trinnvise forklaringer for å mestre det logiske puslespillet

How to Play Sudoku

Målet med Sudoku-spillet er å plassere tallene fra 1 til 9 i et rutenett uten å gjenta dem i en rad, kolonne eller 3x3 seksjon. For å løse puslespillet må du bruke metoden for eliminering og logisk tenkning. Gradvis forkaste unødvendige alternativer og bestemme hvilke tall som fortsatt mangler i 9x9-rutenettet. Spill Sudoku enkelt med de følgende fem trinnene:

Trinn 1 - Bli kjent med Sudoku-rutenettet

Trinn 2 - Forstå Sudoku-reglene

Trinn 3 - Start spillet

Trinn 4 - Bestem tallene i hver seksjon

Trinn 5 - Fortsett å følge de samme trinnene til puslespillet er løst

Trinn 1: Bli kjent med Sudoku-rutenettet

Hvert Sudoku-puslespill inneholder et 9x9 rutenett bestående av 9 rader og 9 kolonner. Dette rutenettet er delt inn i ni 3x3 seksjoner, noe som gir totalt 81 celler. Du kan se et eksempel nedenfor:

How to Play Sudoku

Trinn 2: Forstå Sudoku-reglene

Sudoku-puslespill fokuserer på en grunnleggende regel som krever at rutenettet fylles med tall på en måte slik at hver rad, kolonne og 3x3-seksjon inneholder tall fra 1 til 9 uten gjentakelse.

How to Play Sudoku

Trinn 3: Start spillet

Før du begynner å spille, må du lære reglene og deretter analysere ruten for å fylle de tomme cellene med visse tall. I begynnelsen er noen av cellene allerede fylt med tall. Spillets vanskelighetsgrad avhenger av hvor mange tall som allerede er lagt til i ruten. Du kan starte med raden, kolonnen eller 3x3-seksjonen med flest tall for å øke sjansene dine for å løse puslespillet. Det er enkelt å fylle ut den valgte delen av rutenettet ved hjelp av elimineringsprosessen:

How to Play Sudoku

Trinn 4: Bestem tallene i hver seksjon

Når du begynner å fylle ut rutenettcellene, vil de neste trekkene bli mer åpenbare, og posisjonene til tallene vil bli tydeligere. Dette vil tillate deg å fullføre resten av de tomme cellene i rutenettet. Husk at noen tall du legger inn, kanskje ikke låser opp en ny celle.

Trinn 5: Fortsett å følge de samme trinnene til puslespillet er løst

Gjenta trinnene til alle tomme celler er fylt inn for å fullføre spillet.

How to Play Sudoku