Hur man spelar Sudoku: Steg-för-steg-förklaringar för att bemästra logikpusslet

How to Play Sudoku

Målet med Sudoku-spelet är att placera siffror från 1 till 9 i en ruta utan att upprepa dem i en rad, kolumn eller 3x3-sektion. För att lösa pusslet måste du använda elimineringsmetoden och logiskt tänkande. Därför, gradvis kasta bort onödiga alternativ och bestämma vilka siffror som fortfarande saknas i 9x9-rutan. Spela Sudoku enkelt med följande fem steg:

Steg 1 - Bli bekant med Sudoku-rutnätet

Steg 2 - Förstå Sudoku-reglerna

Steg 3 - Börja spelet

Steg 4 - Bestäm siffrorna i varje sektion

Steg 5 - Fortsätt följa samma steg tills pusslet är löst med framgång

Steg 1: Bli bekant med Sudoku-rutnätet

Varje Sudoku-pussel innehåller ett 9x9 rutnät bestående av 9 rader och 9 kolumner. Detta rutnät är uppdelat i nio 3x3 sektioner, vilket ger totalt 81 celler. Du kan se ett exempel nedan:

How to Play Sudoku

Steg 2: Förstå Sudoku-reglerna

Sudoku-pussel fokuserar på en grundläggande regel som kräver att fylla i rutnätet med siffror på ett sätt så att varje rad, kolumn och 3x3-sektion innehåller siffror från 1 till 9 utan upprepning.

How to Play Sudoku

Steg 3: Börja spelet

Innan du börjar spela behöver du lära dig reglerna och sedan analysera rutan för att fylla i de tomma cellerna med vissa nummer. I början är redan några av cellerna fyllda med nummer. Svårighetsgraden i spelet beror på hur många nummer som redan har lagts till i rutan. Du kan börja med raden, kolumnen eller 3x3-sektionen med flest nummer för att öka dina chanser att lösa pusslet. Det är lätt att fylla i den valda sektionen av rutan med hjälp av eliminering:

How to Play Sudoku

Steg 4: Bestäm siffrorna i varje sektion

När du börjar fylla i rutnätscellerna kommer de nästa dragningarna att bli tydligare och positionerna för numren kommer att bli mer framträdande. Detta kommer att tillåta dig att slutföra resten av de tomma cellerna i rutnätet. Kom ihåg att vissa nummer du anger kanske inte låser upp en ny cell.

Steg 5: Fortsätt följa samma steg tills pusslet är löst med framgång

Upprepa stegen tills alla tomma celler är ifyllda för att slutföra spelet.

How to Play Sudoku