Ako hrať sudoku: Vysvetlenia krok za krokom na zvládnutie logickej hádanky

How to Play Sudoku

Cieľom Sudoku je usporiadať čísla od 1 do 9 v mriežke bez ich opakovania v riadku, stĺpci alebo 3x3 sekciách. Na vyriešenie hádanky musí hráč používať metódu eliminácie a logického myslenia. Postupne teda odbúrajte zbytočné možnosti a zistite, ktoré čísla ešte chýbajú v mriežke 9x9.

Krok 1 - Zoznámte sa s mriežkou Sudoku

Krok 2 - Porozumite pravidlám hry Sudoku

Krok 3 - Začnite hru

Krok 4 - Určte čísla v každej sekcií

Krok 5 - Pokračujte v nasledovaní tých istých krokov, až kým hádanka nie je úspešne vyriešená

Krok 1: Zoznámte sa s mriežkou Sudoku

Každá hádanka Sudoku obsahuje mriežku 9x9 pozostávajúcu z 9 riadkov a 9 stĺpcov. Táto mriežka je rozdelená na deväť sekcií 3x3, čo tvorí celkom 81 buniek. Môžete vidieť príklad nižšie:

How to Play Sudoku

Krok 2: Porozumite pravidlám hry Sudoku

Sudoku hádanky sú zamerané na základné pravidlo, ktoré vyžaduje vyplnenie mriežky číslami tak, aby každý riadok, stĺpec a 3x3 sekcia obsahovali čísla od 1 do 9 bez opakovania.

How to Play Sudoku

Krok 3: Začnite hru

Predtým než začnete hrať, musíte sa naučiť pravidlá a potom analyzovať mriežku, aby ste vyplnili prázdne bunky určitými číslami. Na začiatku sú niektoré bunky už naplnené číslami. Obtiažnosť hry závisí od toho, koľko čísiel už bolo pridaných do mriežky. Môžete začať s riadkom, stĺpcom alebo sekciou 3x3 s najviac číslami, aby ste zvýšili svoje šance na vyriešenie hádanky. Je ľahké vyplniť vybranú časť mriežky pomocou procesu eliminácie:

How to Play Sudoku

Krok 4: Určte čísla v každej sekcií

Ako začínate vyplňovať bunky mriežky, ďalšie ťahy budú čoraz zrejmejšie a pozície čísel budú výraznejšie. To vám umožní dokončiť zvyšok prázdnych buniek v mriežke. Myslite na to, že niektoré čísla, ktoré zadáte, nemusia odomknúť novú bunku.

Krok 5: Pokračujte v nasledovaní tých istých krokov, až kým hádanka nie je úspešne vyriešená

Opakujte kroky, kým nie sú všetky prázdne bunky vyplnené a hra je ukončená.

How to Play Sudoku